Hälsorisker

Radonavskiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt och radonfritt vatten.

Läs mer om hälsorisker på Strålsäkerhetsmyndigheten